Vietnam 2016

Tijdens een oriënterende  missie voor de PUM (www.pum.nl) in Dalat Vietnam  heb ik gekeken welke rol kennisoverdracht, -uitwisseling en  – verdieping een functie zou kunnen vervullen  bij de verdere ontwikkeling op HBO en MBO niveau van agro- en ecotoerisme.

j

Bekijk de foto’s